Tlaková nádoba

  • Pressure Vessel

    Tlaková nádoba

    Zariadenie tlakových nádob hrá dôležitú úlohu v petrochemickom priemysle, energetickom priemysle, vedeckom výskume a vojenskom priemysle atď.
  • LPG Pressure Tank

    Tlaková nádrž na LPG

    Tlaková nádoba na LPG používaná na skladovanie LPG na prepravu na veľké vzdialenosti